Vaasan suomalaisen seurakunnan pöytäkirjat ja kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan virallisia kuulutuksia esimerkiksi vaaleista ja avoimista työpaikoista. Myös seurakunnan pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset ovat näkyvillä tällä sivulla.

Kaikki asiakirjat hallinnoidaan asianhallintajärjestelmä Domuksessa (Tweb). Linkki asianhallintajärjestelmä Domukseen (linkki avautuu uudella välilehdellä).

Pöytäkirjojen ja päätösten nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa salassa pidettäväksi säädetyt asiat. 

Pöytäkirjat ja esityslistat

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia
  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

 Jos tarvitset vanhempia Vaasan suomalaisen seurakunnan pöytäkirjoja, ole yhteydessä hallintosihteeriin.

Esityslistat eli kokouskutsut näkyvät Domuksessa siihen saakka, kunnes pöytäkirja on siirretty sinne.