Surussa, kriisissä

Sairaudet, kuoleman kohtaaminen, työttömyys tai avioero ovat tilanteita, joissa elämän perusteet saattavat järkkyä. Surun ja kriisin aikana voit ottaa yhteyttä diakonityöntekijään, pappeihin, sairaalapastoreihin ja perheneuvontaan.

Surun kohdatessa

Läheisen menettäminen aloittaa surutyön, joka voi olla kaipausta, ahdistusta, pelkoa, vihaa, katkeruutta ja syyllisyyttä. Surua voi käsitellä monella tavoin. Puhuminen ja jakaminen helpottavat, auttavat jaksamaan ja selviytymään pikku hiljaa eteenpäin. Voit surra yhdessä toisten menetyksen kokeneiden kanssa tai keskustella kahden kesken seurakuntasi papin tai diakoniatyöntekijän kanssa.

Seurakunta tarjoaa perinteisten sururyhmien lisäksi tukea erilaisiin suruihin. Jos suret parasta ystävää, isovanhempaa, työkaveria, ja haluat käsitellä suruasi yhdessä, ilmoittaudu mukaan verkkosivulomakkeellamme tai kirkkoherranvirastoon puh. 06 326 1209. Ilmoittautuneet saavat henkilökohtaisesti tiedon ryhmän alkamispäivämäärästä.

Vammaisille ja päihdekuntoutujille järjestetään omia vertaistukeen perustuvia sururyhmiä.

 

Sururyhmä läheisensä tai puolisonsa menettäneille

Ryhmässä saat vertaistukea läheisesi tai puolisosi kuoleman ja menetyksen käsittelyyn. Suosittelemme, että läheisesi tai puolisosi kuolemasta olisi kulunut aikaa vähintään kolme kuukautta ennen ryhmään osallistumista.

Papin ja diakoniatyöntekijän johdolla keskustellaan luottamuksellisesti kuolemasta ja surusta. Suositeltavaa on osallistua jokaiselle tapaamiskerralle ensimmäisestä kokoontumisesta alkaen. Ryhmät ovat maksuttomia.

Syksyllä 2024 järjestetään yhdestä kahteen sururyhmää tarpeen mukaan. Ilmoittaudu ryhmään joko kirkkoherranvirastoon puh. 06 326 1209 tai oheisen verkkolomakelinkin kautta. Ilmoittautuneet saavat henkilökohtaisesti tiedon ryhmän alkamispäivämäärästä.

Ilmoittautumislomake verkossa vertaistukiryhmiin (linkki ulkoiselle sivulle).

 

Miesten oma sururyhmä 

Syksyllä 2024 aloittaa vain miehille tarkoitettu sururyhmä. Pyrimme ryhmässä siihen, että osallistujat voisivat myöntää itselleen luvan tuntea läheisen kuolemaan liittyviä tunteita ja mahdollisesti sanoittaa niitä.

Sururyhmä toimii vertaistukiryhmänä. Luomme välitöntä ja turvallista ilmapiiriä kokoontumalla alussa ja lopussa nuotion äärellä sekä toteuttamalla keskustelukävelyitä.

Sururyhmän kokoontumiset ovat 25.9., 3.10., 23.10., 6.11., 4.12.2024 ja tarvittaessa 15.1.2025. Kokoontumisaika on klo 17-19.30.

Ilmoittaudu ryhmään joko kirkkoherranvirastoon puh. 06 326 1209 tai oheisen verkkolomakelinkin kautta.

Ilmoittautumislomake verkossa miesten vertaistukiryhmään surussa (linkki ulkoiselle sivulle).

Tiedustelut : pastori Jani Muikku, jani.muikku@evl.fi, puh. 044 480 8228.

Perheiden sururyhmä

Perheiden sururyhmä on tarkoitettu lapsiperheille, joita on kohdannut läheisen kuolema. Suosittelemme, että läheisen kuolemasta olisi kulunut aikaa vähintään kolme kuukautta ennen ryhmään osallistumista. Aikuisille ja 4–12-vuotiaille lapsille on omat samaan aikaan kokoontuvat ryhmät. Lasten ryhmä jaetaan tarvittaessa useampaan ikäkausiryhmään. Vertaisryhmässä perheet tapaavat muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä.  

Lapset saavat seurakunnan työntekijöiden vetämässä ryhmässä ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan erilaisen toiminnan ja yhdessä tekemisen kautta. 

Aikuisten kanssa keskustellaan työntekijöiden johdolla luottamuksellisesti kuolemasta ja surusta sekä siitä, miten lapsia voi tukea surussa. 

Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Vertaisryhmät ovat maksuttomia.

Seuraava sururyhmä aloittaa tarvittaessa. Voit ilmoittautua nettilinkin kautta ja kertoa tarpeesta perheiden sururyhmään. 

Ilmoittautumislomake verkossa vertaistukiryhmiin (linkki ulkoiselle sivulle).

Tiedustelut: minna.hirvilammi@evl.fi, puh. 044 480 8266.

Hautaan siunaaminen ja hautapaikat

 

Hautaan siunaamisesta löydät tietoa kirkollisten toimituksen sivuilta. Hautapaikan valintaan, hautaustapaan ja muita hautausmaan liittyvään tietoa on Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaat-sivuilla

Syksyinen polku hautausmaalla Vaasassa.

Sairaalapapit

Vaasan keskussairaalassa, Vaasan kaupunginsairaalassa ja Vanhan Vaasan sairaalassa työskentelevät sairaalapapit palvelevat potilaita, omaisia ja henkilökuntaa.

Linkki sairaalapappien sivuille

Perheneuvonta

Kirkon perheneuvonta on ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Erityisosaamisalueena ovat parisuhteen kysymykset.

Linkki perheneuvonnan sivulle

Palava tuohus käsissä, pimeässä.