Avioliiton esteiden tutkinta ja avioliittokuulutus

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee pyytää esteiden tutkintaa seurakunnasta. Esteiden tutkinnan voi tehdä se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Maistraatista voi myös pyytää esteiden tutkinnan mutta tällöin ei selvitetä kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Avioliiton esteiden tutkinnan tutkintapyynnön voi tehdä verkossa. Tutkintapäivä alkaa kuitenkin siitä päivästä, kun tieto on vastaanotettu jomman kumman osapuolen omassa kotiseurakunnassa. Esteiden tutkintaa on pyydettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä ja se on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta lukien.

Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta saa seitsemän päivän kuluttua tutkintapyynnöstä. 

Seurakunnan lahjana vihkiparille annetaan Raamattu, johon vihkijä merkitsee vihkimistiedot. Raamattu annetaan parille vihkitoimituksen lopuksi. Mikäli vihkimisen toimittaa muu kuin Vaasan suomalaisen seurakunnan pappi, tulee vihkiparin hakea esteiden tutkintatodistus ja vihkiraamattu jomman kumman seurakunnasta ennen vihkimistä.

Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan jumalanpalveluksessa, ja avioliitolle rukoillaan Jumalan siunausta. Jumalanpalveluksessa lukeminen ei kuitenkaan ole pakollista, kuten ei myöskään julkaiseminen Vaasa-lehdessä vihkimisen jälkeen. Perinteisesti kihlakumppanit ja usein myös lähimmät sukulaiset ovat läsnä jumalanpalveluksessa, jossa avioliittoaikomus luetaan.

Esteiden tutkintapyyntö

Verkossa tehty avioliiton esteiden tutkinta välittyy automaattisesti seurakunnan käsiteltäväksi. Verkkopalvelussa henkilöllisyyden varmentamiseen käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Molempien tulee tehdä esteiden tutkintapyyntö seitsemän vuorokauden sisällä toisistaan. Olisi hyvä, että kihlapari täyttäisi julkistamistiedot samalla tavalla sekä ilmoittaisi toiveensa sunnuntain julkaisuajankohdasta ko. lomakkeeseen.

Lue lisää avioliittoon vihkimisestä