Päätöksenteko

Vaasan seurakuntayhtymän toimintaa johtaa yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntaneuvostot johtavat puolestaan seurakuntien toimintaa.

Kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvostot valitaan vaaleilla, joissa äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. Nykyiset luottamushenkilöt valittiin vuoden 2022 seurakuntavaaleissa ja heidän toimintakautensa on 2023 - 2026.

Yhteinen kirkkovaltuusto (linkki)

  • käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä
  • päättää talouden päälinjoista ja esimerkiksi rakennushankkeista
  • jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla
  • toimikausi on neljä vuotta

Yhteinen kirkkoneuvosto (linkki)

  • johtaa seurakuntien yhteistä käytännön toimintaa, taloutta ja hallintoa
  • valmistelee ja panee täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä
  • jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto
  • toimikausi on kaksi vuotta

Seurakuntaneuvosto (linkki)

  • johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja päättää seurakuntayhtymän sille osoittamien varojen käytöstä.
  • jäsenet valitaan neljän vuoden välein pidettävillä seurakuntavaaleilla

Alueneuvostot, johtokunnat ja työryhmät

Seurakuntayhtymän päätöksenteossa on mukana seurakuntalaisista koottuja johtokuntia ja asiantuntijaryhmiä. Ne osallistuvat seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaan suunnitellen ja kehittäen niitä yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Pöytäkirjat ja kuulutukset

Verkkosivuilla on Vaasan suomalaisen seurakunnan virallinen ilmoitustaulu. Ilmoitustaululla julkaistaan kuulutukset, pöytäkirjat, päätökset ja esityslistat (linkki sivulle).