Kirkkoherranvirasto


kirkkoherra
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28, 2. krs
65100 Vaasa
toimistosihteeri
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28
65100 Vaasa
hallintosihteeri
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28
65100 Vaasa

ma. toimistosihteeri
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28
65100 Vaasa
ma. toimistosihteeri
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28
65100 Vaasa

toimistonhoitaja
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28
65100 Vaasa