Kuvabanneriin on kirjoitettu Miten menee?

Pappi työpaikalla

Työpaikkapappi on työntekijöiden kuuntelija ja rinnallakulkija.

Työpaikkapapin tehtävänä on tukea työntekijän jaksamista ja työkykyä. Hän kuuntelee, mitä työntekijöillä on mielessä. Työ on työpaikkakohtaista, ja pappi vierailee säännöllisesti yhteistyöyrityksissä ja yhteisöissä.

Matalan kynnyksen keskusteluapua

Työpaikoilla pappi on matalan kynnyksen auttaja, jolle on helppo puhua arjen asioista. Esimerkiksi työhön liittyvistä paineista, ilmapiiristä tai henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista. Joskus voi olla helpottavaa jakaa omat huolensa vaitiolovelvollisen kanssa. Keskustelu on täysin luottamuksellista. Uskonnollisista asioista puhutaan vain työntekijän aloitteesta.

Työpaikkapappi tarjoutuu tueksi myös silloin, kun työyhteisössä kohdataan erilaisia kriisejä. Pääpaino työpaikkapapin työssä on kuitenkin tavallisen arjen keskellä.

There's always hope.

Ota yhteyttä

seurakuntapastori

Työpaikkapappi, yhteiskuntatyö, naistyö, Palosaaren - Gerbyn alue.