Maapollo jota kohti ojentuu erilaiset anovat kädet.

Lähetystyö ja kansainvälinen työ

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskostaan tai katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon.  Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. nykyisin pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Lähetystyö

Miksi lähetystyötä tehdään?

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Kutsu tehdä lähetystyötä sisältyy siis jo jokaisen kristityn omaan kasteeseen. Näin jokainen kristitty on kutsuttu tekemään lähetystyötä eri tavoin. Sinullekin on paikka seurakunnan lähetystyössä!

Miten lähetystyötä tehdään?

Tämän päivän lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisen huomioonottamista. Lähetystyössä viedään viestiä Jumalan rakkaudesta kertomalla kristillisestä uskosta, toimimalla konkreettisesti hädän lievittämiseksi sekä vaikuttamalla hädän syihin. Kristillinen kirkko ei pidä huolta vain omistaan, vaan koko maailmasta. Lähetystyössä autetaan ihmistä henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti.

Tule mukaan seurakunnan lähetystyöhön

Lähetystyötä voi tukea toimimalla vapaaehtoisena esimerkiksi lähetyspiirissä, myyjäisten tai tapahtumien erilaisissa jerjestelytehtävissä, Lähetyssopen myyjänä tai tekemällä käsitöitä myyntiin. Vapaaehtoisille järjestetään perehdytystä tehtäviin. Vapaaehtoiseksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä seurakunnan lähetyssihteeriin.

Ystävyysseurakunnat

Vaasan suomalaisen seurakunnan ystävyysseurakuntia ovat Eliisabetin seurakunta Pärnussa, Szegedin seurakunta Unkarissa, ja  Bungon seurakunta Morogorossa, Tansaniassa. Ystävyysseurakuntatyön ja kansainvälisen diakonian keskeisinä toimijoina ovat Pärnu- ja Tansania-piirit. Ystävyysseurakuntia tuetaan taloudellisesti ja niihin pidetään yhteyttä. Unkarilaisen Szegedin seurakunnan ystävyysvierailu toteutui elokuussa 2015 ja vastavierailu tehtiin 2017. Bungosta tehtiin vierailu Vaasaan syksyllä 2019.

Ota yhteyttä

lähetyssihteeri
Raastuvankatu 13, 2. krs
65100 Vaasa
kappalainen

Keskikaupungin alueen vastaava pappi, Lähetys.

diakoniajohtaja
Raastuvankatu 13, 2. krs
65100 Vaasa

Yhteisvastuukeräys Kirkon henkisen huollon ryhmän (HeHu) koordinointi

Tervetuloa lahjatavarapuotiin

Kauppapuistikko 4
65100  Vaasa

Avoinna ti-pe klo 10 - 17.