Renkaiden pesu

Vapaaehtoistyö

Meillä on useita erilaisia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena niin seurakunnan arjessa kuin pyhässä.

Vapaaehtoistyö.fi

Löydä oma tapasi auttaa Vapaaehtoistyö.fi -sivuston kautta (linkki).

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Vapaaehtoistyo.fin tehtävänä on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuksia auttaa ja palvella avun tarvitsijoita sekä koota yhteen eri paikkakuntien auttamistyötä.

Seurakunnassamme voit toimia, ajankohdasta riipuen, vapaaehtoisena lähimmäistyöntekijänä, lipaskerääjänä, kuorolaisena, jumalanpalvelusten striimaajana tai vaikka vaatteiden järjestelijänä.

Vapaaehtoistyön projekti

Vaasan suomalaisessa seurakunnassa on käynnissä vapaaehtoistyön projekti, jolla kehitetään erityisesti diakoniaan liittyvää vapaaehtoistyötä. Keskeisiä toimintalinjauksia ovat seurakuntalaisten osallistaminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen. Projektiin palkattu projektityöntekijä tukee näiden tavoitteiden mukaisen toiminnan toteutumista ja kehittämistä. Projektin tavoitteina ovat:

 • vapaaehtoistyön profiilin nostaminen
 • uusien vapaaehtoistehtävien etsiminen yhteistyössä yli työalarajojen ja eri verkostoissa
 • seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen
 • yhteistyön vahvistaminen seurakunnan sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

   

  Seuraa projektia!

  Perheiden pyöränhuoltotempauksen vapaaehtoisia

  Ota yhteyttä

  vapaaehtoistyön projektityöntekijä

  Lomalla 12.7.-4.8.2021