Osallisuuden askeleet työelämään -hanke

Osallisuuden askeleet työelämään on Euroopan Sosiaalirahaston tukema hanke, jonka toiminta-aika on vuosina 2014-2020. Hankkeen tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työikäisten henkilöiden toimintakyvyn ylläpitäminen sosiaalisen osallistamisen ja yhteisöllisyyden keinoin.

Hankkeessa järjestetään runsaasti kohdejoukon henkilöitä aktivoivaa toimintaa, kuten työpajoja, retkiä, erilaisia aktiviteetteja liikunnasta kulttuuriin ja uuden oppimiseen. Lisäksi on toimintoja, jotka edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia ja kuntoutusta sekä auttavat tunnistamaan omat resurssit.

Yhteisön näkökulmasta tavoitellaan kohderyhmän omaehtoista osallistumista paikallisyhteisön verkostoihin ja toimintaan.

Palvelujärjestelmää kehitetään tarjoamalla kohderyhmälle laajapohjaisessa yhteistyössä työ- ja toimintakykyä edistäviä osallisuus-, kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Kumppanuuden ja osaamisen tavoitteiden mukaisesti sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa tukevaa osaamista vahvistetaan ja levitetään yhteistyöverkostoissa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Vaasan kaupunki ja osatoteuttajina Vaasan Seudun Yhdistykset ry, Vaasan Setlementtiyhdistys ry, Vaasanseudun Mielenterveysseura ry, Vaasan Suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta.  

Hankkeen projektityöntekijänä Vaasan Suomalaisessa seurakunnassa toimii Hanna Vainionpää hanna.vainionpaa@evl.fi. Ota yhteyttä Hannaan ja kysy hankkeen tapahtumista ja kursseista. Seurakunnan projektityöntekijä päivystää hankkeen toimitilassa os. Olympiakatu 3 Q keskiviikkoisin klo 10-12.