Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä jonkin seurakuntayhtymän seurakunnan kirkkoherra ja muina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat 11 muuta henkilöä.

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntien yhteisten asioiden valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Se toimii seurakuntayhtymän toiminnan johdossa ja käyttää sille kuuluvissa asioissa päätösvaltaa.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Vaasan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Yhteinen kirkkoneuvosto vuosina 2023–2024:

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet (linkki)