Ajankohtaista

Uutislistaukseen

Kirkko mukaan oikeusministeriön antirasistiseen työhön

Ev.lut kirkko on liittynyt oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamaan kansalliseen Olen Antirasisti -kampanjaan. Kampanjalla lisätään tietoisuutta antirasismista ja kannustetaan ihmisiä puuttumaan rasistisiin tilanteisiin. 

Tutkimustulokset osoittavat rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemusten olevan Suomessa Euroopan keskitasoa huomattavasti yleisempää, etenkin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka kuuluvat näkyvään etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön. Rasismia esiintyy laaja-alaisesti eri yhteiskunnan toiminnoissa koulutuksesta työelämään, niin yksityisissä kuin julkisissa palveluissa. 

Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa painottuu huomion kiinnittäminen rasismiin ja antirasistisen toiminnan herätteleminen. Toisessa kampanjavaiheessa alkuvuodesta 2022 keskitytään koulumaailmaan.

Liittymällä kampanjaan kirkko haluaa kiinnittää huomiota rasismin ehkäisyyn ja torjuntaan  omassa toiminnassaan. Sen lisäksi viestimme antirasismin tärkeydestä yhteiskunnassamme. 

 

Katso kampanjavideo: https://www.youtube.com/watch?v=71eIUOtGGsQ

 

Tiedote julkaistu Ev.lut. kirkon verkkosivuille 13.9.2021

Oikeusministeriön tiedote

8.11.2021 15.09