Ajankohtaista

Uutislistaukseen

Toimikunnilla riittää tehtävää ensi kesän Herättäjäjuhlien organisoinnissa

Kesän 2024 Vaasan herättäjäjuhlat edellyttävät mittavaa etukäteisvalmistelua ja organisointia, sillä juhlille odotetaan peräti 20 000 osallistujaa.

Juhlatoimikunnan jäseniä seisoo ryhmäkuvassa kryptassa.

Juhlatoimikunta kokoontuu kuukausittain keskustelemaan juhlien järjestelyistä. Kuvassa osa juhlatoimikunnan jäsenistä kokoontuneena Vaasan kirkon kryptaan. Kuva: Hanna Tuura.

Päävastuuta organisoinnista kantaa juhlatoimikunta kirkkoherra Tuomo Klapurin johdolla. Juhlatoimikunnan kanssa valmistelutöitä tekee kymmenen toimikuntaa. Toimikuntien työtä koordinoi juhlien pääsihteeri, pastori Alma Tuiskula.

Juhlatoimikuntaan kuuluu muiden toimikuntien puheenjohtajien lisäksi edustajat Herättäjä-Yhdistyksestä, Vaasan seurakuntayhtymästä ja evankelisluterilaisista seurakunnista sekä Vaasan kaupungilta. Toimikunnilla on kullakin oma työsarkansa: mm. juhlien ohjelmaa, talkoolaisten rekrytointia ja johtamista, juhlien liikennettä ja turvallisuutta, majoitusta, ruokailua, viestintää ja markkinointia sekä taloutta suunnittelevat ja toteuttavat omat toimikuntansa. Suurin osa juhlien toimikuntien jäsenistä on vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten lisäksi toimikunnissa on mukana työntekijöitä seurakunnista ja Herättäjä-Yhdistyksestä. 

Pääsihteeri koordinoi toimikuntien työtä

Alatoimikuntien puheenjohtajat tuovat juhlatoimikuntaan yhteiseen keskusteluun omien toimikuntiensa kuulumiset. Juhlatoimikunta vastaa myös herättäjäjuhlien talousarviosta. Juhlien pääsihteeri ja toimikunnat ovat aloittaneet juhlien valmistelun jo vuosia sitten.

-    Olen oman papin työni ohella hoitanut pääsihteerin tehtäviä vuodesta 2020, mutta kuluneesta syksystä alkaen olen saanut keskittyä tehtävääni päätoimisesti.  Juhlien jälkeen, syyskuussa 2024, palaan takaisin omaan papin tehtävääni, Tuiskula kertoo.

Koordinoinnin lisäksi pääsihteeri huolehtii juhlajärjestelyjen aikataulussa pysymisestä, sisäisestä tiedotuksesta sekä maksuliikenteestä ja on mukana myös tarjousten ja sopimusten tekemisessä. Pääsihteeri toimii juhlatoimikunnan ja työvaliokunnan sihteerinä.

-    Vinkkinä kaikille, että minua ja juhlatoimikunnan puheenjohtajaa voi kutsua kertomaan juhlajärjestelyistämme sekä saarnaamaan tai puhumaan myös Vaasan ulkopuolelle. Muutamia kutsuja onkin jo tullut, Tuiskula iloitsee. 

Pastori Alma Tuiskula työskentelee herättäjäjuhlien pääsihteerinä 31.8.2024 saakka, minkä jälkeen hän palaa oppilaitospastorin tehtäviin. Pääsihteerin roolissa Tuiskula koordinoi juhlia valmistelevien toimikuntien työtä. Kuva: Sami Pulkkinen

 

 

Vaasassa kesällä 2024 järjestettävät Herättäjäjuhlat on Suomen luterilaisen kirkon toiseksi suurimman herätysliikkeen, körttiläisyyden eli herännäisyyden, suurin vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään aina eri paikkakunnalla. Herännäisyyden historialliset juuret ovat Savossa ja Pohjanmaalla, mutta nykyisin toimintaa on ympäri Suomea. Ensimmäiset herättäjäjuhlat järjestettiin Pohjanmaalla Ylistarossa, Juho Malkamäen talossa vuonna 1893. 
 

17.11.2023 15.47