Ajankohtaista

Uutislistaukseen

Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran haku avattu

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran. Vaalitapa on välillinen. Hakemukset tulee toimittaa 7. kesäkuuta 2023 kello 15:een mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä todistus terveydentilasta ja nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa.

Hakemukset tulee toimittaa 7. kesäkuuta 2023 kello 15:een mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoRekry-palvelun kautta (https://kirkkorekry.fi/). Hakijoita kehotetaan varautumaan tuomiokapitulin haastatteluun 14. kesäkuuta 2023.

Viran erityiset tarpeet ovat:
- hengellinen ja strateginen johtajuus
- sitoutuminen Vaasan suomalaisen seurakunnan ja kirkon strategiaan
- vahva hallinnollinen osaaminen sekä hyvät ihmissuhde-, verkostoitumis- ja yhteistyötaidot
- halu pitää esillä Jumalan sanaa rohkeasti ja monipuolisesti
- hyvä paineensietokyky, kehittämishakuisuus, kyky johtaa muutosta
- erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mukaan lukien sosiaalisen median hallinta
- näkemys ja kyky johtaa seurakuntaa moniarvoisessa ja monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä

 

https://kirkkorekry.fi/fi/tyopaikat/kirkkoherra-776-1/

27.4.2023 15.26