Koronapandemiaan liittyviä turvallisuusohjeita ja -rajoituksia seurakunnassa

Tilanteen muuttuessa ohjeita päivitetään tälle sivulle. Ajantasaista tietoa muutoksista seurakunnan toiminnassa tiedotetaan seurakunnan verkkosivujen tapahtumakalenterissa sekä kirkollisissa ilmoituksessa keskiviikkoisin Vaasan Ikkunassa.

Osallistujarajoitukset 1. -30.4.2021

 • Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa ja tai seurakuntayhtymän työntekijöiden järjestämänä voidaan järjestää vain enintään kymmenen henkilön kokouksia ja tilaisuuksia. 
 • AVI:n päätöksen mukaan tilaisuuksiin saa osallistua maksimissaan kymmenen henkilöä.
 • Lapuan  hiippakunnan ohjeen mukaan kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa voi olla läsnä kymmenen henkilöä ja sen lisäksi tarvittavat työntekijät. 
 • Seurakuntayhtymän tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa noudatetaan kymmenen henkilön osallistujamäärärajaa poislukien seurakunnan työntekijät. Niissä voidaan soveltaa pastoraalista harkintaa muutaman ylimääräisen henkilön osalta. 
 • Seurakuntayhtymän tiloissa järjestettävissä päivärippikouluissa voi olla läsnä 25 nuorta sekä ohjaajaa jaettuna pienempiin ryhmiin.
 • Kodeissa ja tai muissa yksityistiloissa järjestettävien kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien osalta osallistujamäärä rajataan kymmenen henkilöön. Mikäli työntekijöiden ja osallistujien turvallisuus tilan koosta yms. johtuen sitä edellyttää, osallistujien määrää voidaan joutua tästäkin alentamaan.
 • Pienimuotoinen aikuisten ryhmätoiminta (enintään kymmenen henkilöä) voi jatkua, mikäli kahden metrin turvavälit toteutuvat. 
 • Muiden kuin seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa henkilömäärä saa olla enintään kymmenen henkilöä.
 • Työntekijöiden tulee myös käyttää nenän ja suun peittävää kasvomaskia aina, kun samassa tilassa on muita työntekijöitä tai asiakkaita. Tilanteissa, joissa välimatka on useita metrejä ja tilaisuuden luonne sitä vaatii (esim. hautaan siunaaminen), maskin käyttö ei ole välttämätöntä.
 • Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville (seurakuntalaiset), seurakuntayhtymän tiloja käyttäville sekä tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille. Jokainen hankkii omat kasvomaskinsa ensisijaisesti itse. 
 • Lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa tilaisuuksiin ei tule osallistua.
   

Seurakunta palvelee 

Seurakunnan palvelutoimistot (kirkkoherranvirasto, hautausmaan toimisto ja kassa) palvelevat puhelimitse ja sähköpostitse. Tarvittaessa varaamalla ajan etukäteen on mahdollista asioida paikan päällä. 

 

Linkki tilakohtaisiin henkilömäärärajoituksiin

 

Toiminta- ja turvallisuusohjeet seurakunnan tilaisuuksiin osallistujille

Koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Muistathan, kun osallistut seurakunnan tilaisuuksiin

 • Osallistut vain täysin terveenä.
 • Huolehdit hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Seurakunnan tiloissa on käytettävissä käsien desinfioimisaineita.
 • Pidät 2 metrin turvavälit muihin ihmisiin.
 • Vältät lähikontaktia kuten kättelemistä.
 • Käytät kasvomaskia tai muuta kasvosuojainta.
 • Lepäät ja sairastat kotona, mikäli sinulla on hengitystieinfektion tai flunssan oireita.
 • Vältä tarpeetonta liikkumista julkisissa tiloissa, mikäli olet
  • viimeisen kahden viikon aikana ollut tekemisissä flunssaoireisen henkilön kanssa tai altistunut COVID-19-taudille.
  • olet ollut ulkomaanmatkalla ja saapunut Suomeen viimeisen kahden viikon aikana.
 • Tarkempaa tietoa suojautumisesta löytyy THL:n sivuilta. Linkki THL:n sivuille.  

Turvallisen toiminnan edellytykset

 • Seurakunnan tiloissa on käytössä tilakohtaiset henkilömäärärajoitukset. Vahtimestarit seuraavat tilaisuuksien kävijämääriä sekä ohjeistavat tilojen käytössä. Linkki Tilakohtaiset enimmäishenkilömäärät Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa. 
 • Käytössä olevia tiloja siivotaan tehostetusti.
 • Yleiset turvallisuusohjeet, kuten 2 metrin turvavälit ja käsihygieniasta huolehtiminen, koskevat seurakunnan kaikkia tilaisuuksia.
Piirroskuva, jossa ihmiset istuvat penkeissä pitäen toisiinsa etäisyyttä.