Kysely perheille

Vaasan suomalaisen seurakunnan Palvelupolku-projektissa 2022 selvitetään perheiden avun ja tuen tarpeita. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, minkälaista apua ja tukea 0-18-vuotiaiden lasten perheet kaipaavat ja odottavat seurakunnasta. Kyselyyn voi vastata 15.2.-13.3. Vastaajien kesken arvotaan Yhteisvastuutuotepaketti. 

  • Minkälaista apua tai tukea toivoisit saavasi seurakunnasta?
  • Haluaisitko osallistua vertaisryhmiin? Minkälaisiin?
  • Minkälaiseen omaa hyvinvointiasi tukevaan toimintaan haluaisit osallistua?
  • Taustatiedot

Minkälaista apua tai tukea toivoisit saavasi seurakunnasta?

Apua arkeen
Ruoka-apua
Taloudellista apua
Keskusteluapua

Haluaisitko osallistua vertaisryhmiin? Minkälaisiin?

Minkälaiseen omaa hyvinvointiasi tukevaan toimintaan haluaisit osallistua?

Aikuisten harrasteryhmä
Vapaaehtoistoiminta

Taustatiedot

Perhe
Minkä ikäisiä lapsia perheessänne on?
Nimeä ja yhteystietoja käytetään vain Yhteisvastuutuotepaketin arvontaan ja voitosta ilmoittamiseen.