Pöytäkirjat ja esityslistat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen sähköisessä asianhallintajärjestelmässä.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia
  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

 Jos tarvitset vanhempia pöytäkirjoja, ole yhteydessä hallintopäällikköön tai hallintosihteeriin.

Ota yhteyttä