Pöytäkirjat ja esityslistat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen sähköisessä asianhallintajärjestelmässä Domus (Tweb).

Esityslistoista näkyy tulevan kokouksen esityslista. Kun kokouksen pöytäkirja on julkaistu, esityslista poistuu ja löydät tiedot pöytäkirjojen kohdalta.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia
  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

 Jos tarvitset vanhempia pöytäkirjoja, ole yhteydessä hallintopäällikköön.

Ota yhteyttä

hallintosihteeri
Kirkkoherranvirasto, Koulukatu 28
65100 Vaasa