Ajankohtaista

Uutislistaukseen

AVOINNA SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS

Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus (VI) 30.9.2019 saakka on haettavana 16.4.2019 klo 15:een mennessä.

Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus (VI) 30.9.2019 saakka on haettavana 16.4.2019 klo 15:een mennessä.

Seurakuntapastori vastaa nuorten aikuisten toiminnasta, koulutyöstä ja osallistuu muuhun seurakuntatyöhön. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan etsitään vihittyä pappia (tuomiokapituli ei pysty tarjoamaan virkaan pappisvihkimystä).

Virkamääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Tuomo Klapuri puh. 044 480 8200 (10.–16.4.) ja hallintokappalainen Arto Lehtineva (2.–9.4.) puh. 044 480 8222.

Vaasan suomalainen seurakunta on luterilainen hengellinen yhteisö, joka elää ja toimii kansainvälisessä merenrantakaupungissa. Kaupungin moni-ilmeisyys, teollisuus ja kauppa, taide, sivistys, koulutus ja kasvatus heijastuvat seurakunnan elämään arjessa ja juhlassa.

Seurakuntana kutsumme ihmisiä osallistumaan ja palvelemaan erityyppisissä jumalanpalvelusyhteisöissämme, huolehtimaan yhdessä lasten ja perheiden hengellisistä tarpeista ja toimimaan elämässä särkyneiden ja turvattomien puolesta.

Vaasan suomalaiseen seurakuntaan kuuluu noin 32 000 jäsentä, ja se kuuluu Vaasan seurakuntayhtymään. Seurakunnassa työskentelee noin 55 työntekijää, ja koko seurakuntayhtymässä noin 160 työntekijää.

5.4.2019 13.36