Ajankohtaista

Uutislistaukseen

Ohjausryhmä valmistelee seurakuntia kuntaliitokseen

Vaasan ja Mustasaaren seurakuntayhtymillä on ohjausryhmä, joka valmistelee seurakuntayhtymiä mahdolliseen kuntaliitokseen.

Vaasan seurakuntayhtymällä on 11 jäsentä ohjausryhmässä, joka valmistelee Vaasan ja Mustasaaren seurakuntayhtymiä mahdolliseen kuntaliitokseen. Mustasaarella on ryhmässä omat edustajansa.

Ohjausryhmän tehtävänä on käydä seurakuntayhtymien välisiä liitosneuvotteluja. Kuntaliitoksen toteutuessa ohjausryhmän tehtävänä on myös laatia seurakuntien yhdistymissopimus, jossa määritellään ne perusteet, joilla Mustasaaren ja Vaasan seurakuntayhtymät liitetään yhteen.

Mikäli kuntaliitos toteutuu, yhteiset kirkkovaltuustot Vaasassa ja Mustasaaressa käsittelevät liitosta 19.6.2019.

Vaasan seurakuntayhtymän ja seurakuntien jäsenet ohjausryhmässä:

Tuomo Klapuri, kirkkoherra, Vaasan suomalainen seurakunta
Mikael Forslund, kirkkoherra, Vasa svenska församling
Petri Hautala, kirkkoherra, Vähänkyrön seurakunta
Juha Silander, talousjohtaja, Vaasan seurakuntayhtymä
Kjell Fellman, hallintopällikkö, Vaasan seurakuntayhtymä
Mikko Päällysaho, kiinteistöpäällikkö, Vaasan seurakuntayhtymä
Ralf Lillfors, hautaustoimen päällikkö, Vaasan seurakuntayhtymä
Erkki Teppo, luottamushenkilö, Vaasan suomalainen seurakunta
Tuulikki Kouhi, luottamushenkilö, Vaasan suomalainen seurakunta
Olav Jern, luottamushenkilö, Vasa svenska församling
Hannu Härö, luottamushenkilö, Vähänkyrön seurakunta

Työryhmät

Ohjausryhmän työn tukena toimii viisi työryhmää, joiden tehtävänä on selvittää omaan työ- tai erityisalaansa kuuluvat yksityiskohdat sekä laatia ohjausryhmälle ehdotukset asioiden toteuttamiseksi uudessa, yhteisessä seurakuntayhtymässä.

Lue lisää työryhmistä täällä

12.3.2019 15.39