Rekisteriseloste Katrina-lomakkeille

 

 

Ilmoittautumiset tapahtumiimme verkon kautta tehdään Katrina-nimisen verkkopalvelun kautta.

Jokainen työntekijä, joka luo rekisteröintilomakkeen, on vastuussa mainitun lomakkeen rekisteristä. Rekisteröintilomakkeita käytetään pitämään yhteyttä osallistujiin ennen tilaisuutta, ja laskutusta varten. Ellei toisin mainita, tiedot poistetaan, kun tilaisuus on pidetty ja / tai kun lasku on maksettu.

Tietoja toimitetaan EU: n ja ETY: n ulkopuolisille kolmansille osapuolille vain ulkomaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä.

Järjestelmäämme on mahdollista kirjautua sisään vain tunnuksilla, jotka sisältävät henkilötiedot ja henkilökohtaiset salasanat. Pääsy järjestelmän eri osiin on joko henkilökohtainen / määritetty käyttäjäluokittain. Vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työhönsä, on lomakkeeseen käyttöoikeudet.

Palvelin sijaitsee Suomen rajojen sisällä. Palvelinhuone täyttää VAHTI 2/2013 tason 3 ja tietoturvan VAHTI 2/2010 tason 3 vaatimukset.

Rekisteröityneen on oikeus saada pääsy vain omiin tietoihinsa, pyytää virheellisten tietojen korjaamista ja muuten käyttää henkilörekisterilain turvaamia oikeuksia. Avoimuutta tai korjausta koskevat pyynnöt on toimitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle (katso kohta 2).

Rekisterinpitäjä vastaa EU: n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä määräajassa (yleensä yhden kuukauden).