Hautauspalvelut

Avoinna ma–pe klo 8.15–11.00 ja 12.00–15.00
Käyntiosoite   Vöyrinkatu 1, 65100 Vaasa
Puhelin   +358 6 326 1471

 Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi oman kotipaikkakuntansa hautausmaalle. Vaasassa hautausmaita on kolme: Vanha hautausmaa ja Uusi hautausmaa Vöyrinkadun varrella sekä Vähänkyrön hautausmaa taajaman läheisyydessä.

Haudat
Hautaustavat
Muistomerkit
Hautojen hoito
Toimisto

Haudat

Hauta luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä ensisijaisesti vaasalaisille. Omaisten tulee, mikäli mahdollista, käyttää hallinnassaan olevat vanhat haudat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusi hauta. Haudan hallinta-aika on 30 vuotta. Määräajan jälkeen hauta voidaan lunastaa uudelleen. Haudan hallinta-ajan pidentämisestä tai uudelleen lunastamisesta tulee olla yhteydessä hautausmaan toimistoon.

Omaiset voivat vaikuttaa uuden haudan sijaintiin hautausmailla, mutta valinnan mahdollisuuksia saattaa rajoittaa haudan hoitotapa. Hautapaikka voidaan valita alueelta, jossa haudan hoitaminen on mahdollista omatoimisesti tai alueelta, jossa seurakuntayhtymä hoitaa haudan käyttösuunnitelman (pdf 6 MB) mukaisesti korvausta vastaan. Haudat luovutetaan käyttöön hautakaavan mukaisessa ja hautaustoimen määräämässä järjestyksessä. Reunakivialueella sijaitsevan haudan voi valita vain hautaustoimen ennakkoon tarkistamista, hautauskäyttöön sopivista haudoista.

Vaasan uuden hautausmaan kartta (pdf 3,4 MB)
Vaasan vanhan hautausmaan kartta (pdf 3,8 MB)

Hautasijamaksut 2018 (pdf 60 kB)

Hautaustoimen palvelumaksut 2017–2018 (pdf 70 kB)

Hautojen hoitohinnasto 2017–2018 (pdf 1,1 MB)

Käytännön ohjeita hautaoikeuden haltijalle (pdf 70 kB)

Hautaustavat

Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaiden arkkuhautauksissa ja krematorioiden tuhkauksissa voidaan käyttää vain luonnonmateriaaleista valmistettuja, helposti maatuvia arkkuja ja uurnia.

Arkkuhautaus

Hautaustilaisuus tapahtuu pääasiassa siunauskappelissa, jossa on tähän tarkoitukseen kaksi salia. Arkku siirretään kappelihenkilökunnan toimesta samoin kuin ne kukkalaitteet, jotka on omaisten toimesta pyydetty ennalta toimittamaan tilaisuuteen.

Saattoväen päällysvaatteet säilytetään kappelin eteistiloissa, joista ne noudetaan siunaustilaisuuden päätyttyä. Tämän jälkeen kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään saatossa haudalle. Kappelihenkilökunta opastaa omaisia tarpeen mukaan.

Omaisten on hyvä sopia etukäteen tilaisuuteen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Tuhkahautaus

Tilaisuus on tuhkahautauksen yhteydessä samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Tilaisuuden päätyttyä arkku jää kappeliin ja se siirretään kappelihenkilökunnan toimesta kylmiöön. Saattoväki lähtee muistotilaisuuteen, jos sellainen järjestetään.

Uurnan luovutus tapahtuu aikaisintaan seuraavalla viikolla, keskiviikon ja perjantain välisenä aikana. Uurnan luovutusajankohta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa seurakuntayhtymän hautausmaan toimistoon.

Tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, sirottelualueelle, uurnahautaan tai arkkuhautaan.

Muistomerkit

Haudalle asennettavasta muistomerkistä on laadittava kirjallinen suunnitelma, joka lähetetään hautaustoimen hyväksyttäväksi. Muistomerkin asentamisajankohdasta on ilmoitettava hautausmaan toimistoon. Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vasta sen jälkeen, kun kaikki hautaa tai hautausta koskevat maksut on suoritettu Vaasan seurakuntayhtymälle.

Hautausmaiden ohjesääntö ja käyttösuunnitelma (pdf 6 MB)

Hautojen hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudat jakautuvat käyttösuunnitelman (pdf 6 MB) mukaan hoidollisesti kahteen ryhmään:

  • hauta, joka sijaitsee hautakaavan mukaisella reunakivialueella, voidaan hoitaa itse tai antaa seurakuntayhtymän tehtäväksi korvausta vastaan
  • hautaoikeuden haltija, jonka hauta sijaitsee hautakaavan mukaisesti yhtenäisellä nurmikkoalueella, on velvollinen suorittamaan haudan hoidosta kulloinkin voimassa olevan maksun. Hoitomaksu on haudan hallinta-ajan ajankohdasta riippuen vuosittainen, määräaikainen tai hallinta-aikainen.
  • hautausmailla sijaitsevat muistolehdot ja sirottelualueet hoidetaan seurakuntayhtymän kustannuksella.

 

Hautojen hoitoon ja hintoihin liittyvistä asioista saa lisätietoja hautausmaan toimistosta.

Hautojen hoitohinnasto 2017–2018 (pdf 1,1 MB)

 

Hautausmaita ja niiden käyttöä ohjaavat hautaustoimea koskevat lait sekä hautausmaiden ohjesääntö ja käyttösuunnitelma (pdf 6 MB).


Toimisto

Hauta- ja hoitorekisterin asiakastietojen henkilö- ja osoitetietomuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian hautausmaan toimistoon.

Avoinna ma–pe klo 8.15–11.00 ja 12.00–15.00
Käyntiosoite   Vöyrinkatu 1, 65100 Vaasa
Puhelin   +358 6 326 1471

 Haudat
Hautaustavat
Muistomerkit
Hautojen hoito
Toimisto

Sivu päivitetty 10.01.2018 klo 18:41 -