Konfirmaatio

Konfirmaation tarkoituksena on vahvistaa ja rohkaista elämään kristittynä. Konfirmaatio-sana tulee latinan kielestä ja tarkoittaa vahvistamista. Kun Jeesus aikoinaan kehotti kastamaan, hän velvoitti myös opettamaan kastettuja.

Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta, joka päättyy konfirmaatiojuhlaan. Konfirmoitavat tunnustavat uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa, ilmaisevat tahtonsa osoittaa tämän uskon elämässään ja heidät siunataan. Seurakuntamme konfirmaatiossa siunaamiseen osallistuvat myös nuorten kummit. Konfirmaatio jatkuu kehoitussanoilla nuorille, vanhemmille ja kummeille päättyen rippikoululaisten lauluun, jonka jälkeen, siirrytään ehtoollisen viettoon. Konfirmaatiomessun jälkeen nuoret saavat rippikoulutodistuksensa.

Pyydettäessä rippikoulun opettajat ja isoset voivat vieraille konfirmoitujen kodeissa.

Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Tätä ennen hän on voinut osallistua ehtoolliseen vanhempiensa kanssa. Nuori voi toimia kummina ja 18 vuotta täytettyään asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin.

Vaasan suomalaisen seurakunnan rippikoulut

Lisätietoja


Nissilä Terhi
seurakuntapastori, Vaasan suomalainen seurakunta
Puhelin:+358 44 480 8217
Osoite:Vaasanpuistikko 3 E, 65100 Vaasa
Palosaaren - Gerbyn alue
Rippikoulutyö
Nissila Terhi e

Sivu päivitetty 14.09.2016 klo 11:11 - Sanna Rahko