Avioliittoon vihkiminen

Avioliiton esteiden tutkinta ns. kuulutukset

Avioliittoon aikovien tulee ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon avioliiton esteiden tutkimista varten. Tällä varmistetaan, ettei esteitä avioliitolle ole. Avioliiton solmimisen esteenä voi voimassa oleva avioliitto, liian läheinen sukulaisuus tai liian alhainen (18 vuotta) ikä. Esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa, jossa kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on jäsenenä.

Avioliiton esteiden tutkinta on voimassa 4 kk ja ne tulee olla tehtynä vähintään 7 päivää ennen vihkimistä. Avioliittoaie voidaan lukea asianomaisten luvalla sovittuna pyhänä päiväjumalanpalveluksissa, jolloin seurakunta liittää kuulutetut esirukoukseensa.

Vihkiminen

Vihkimisen toimittaa joko vihittävien oman seurakunnan pappi tai muu pappi, jonka vihittävät pyytävät tehtävää hoitamaan.

Pari voidaan vihkiä joko kirkossa, kappeleissa, kotona tai muussa sopivaksi katsottavassa paikassa. Erityisesti suosituimpien kirkkojen - esim. Vaasan kirkon - osalta varaus kannattaa tehdä ajoissa mikäli haluaa varmistaa itselleen mieluisan vihkiajan. Vihkimisaikojen, pappien ja kirkkojen varauksista huolehtii kirkkoherranviraston henkilökunta. Tulevan kesän vihkiaikoja voi varata 1.12. alkaen kirkkoherranvirastosta.

Vihkimistä edeltää yleensä papin kanssa tapaaminen, jossa asianosaiset käyvät toimitukseen liittyvät asiat yhdessä läpi. Vihkimisen musiikista sovitaan seurakunnan kanttorin kanssa.

Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua myös aivan pienimuotoisesti. Vähimmillään vihittävien ja vihkijän lisäksi tarvitaan kaksi todistajaa.

Häämusiikin valinta

Kanttorit ovat kirkkomusiikin asiantuntijoita, jotka mielellään suunnittelevat vihkitilaisuuden musiikkia yhdessä hääparin kanssa. Vihkitoimituksen musiikin valinnassa otetaan huomioon juhlan jumalanpalvelusluonne. Kirkkotilaisuudessa on hyvä olla ainakin yksi virsi. Sopivia virsiä löytyy esimerkiksi virsikirjan osastoista avioliitto, koti, perhe, kiitos ja ylistys. Virsikirjan löydät täältä. Kirkkoherranvirastosta saa lainata häämusiikki-cd:tä.

 

Kirkkoherranviraston yhteystiedot

Koulukatu 28, 65100 Vaasa
PL 78, 65101 Vaasa
Puh. 06 326 1209
vaasan.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Avoinna klo 9–16
Suljettu ti 25.9. 

Sivu päivitetty 11.05.2017 klo 13:49 -