Hinnasto

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut (19.12.2019 alkaen)

Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun.

  • Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja nämä tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto-tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta. Todistuksesta veloitetaan 30 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto-tai kuolintieto tai kirkollinen toimitus.
  • Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus.
  • Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta (elää-todistus) veloitetaan 1.1.2020 alkaen 9 euroa.
  • Kastekirjasta annettavasta otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.
  • Sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten laadittavasta todistuksesta veloitetaan 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.
  • Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Muut maksut

  • Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksu 5,50 euroa.
  • Jos todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 e) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu.
  • Kopioista veloitetaan 9 euroa/sivu.

Kirkkohallituksen asiakastiedote maksuista