29.08.18

Vähänkyrön uusi seurakuntatalo on valmis Share

Vaasan seurakuntayhtymän rakennuttama arkkitehtonisella muotokielellään uusi upea seurakuntatalo on valmis seurakuntayhtymän seurakuntien käyttöön. Seurakuntatalon kokonaiskustannus on 3,5 miljoonaa euroa.

Samalla tontilla sijaitsevan vanhan seurakuntatalon purkaminen on myös päätöksessään ja tontin maisemointityö voidaan aloittaa. Tonttikokonaisuus jaetaan kahtia ja asemakaavoitetaan uudelleen. Tontin osa jossa vanha seurakuntatalo sijaitsi, realisoidaan kaavamuutosten jälkeen.

Vähänkyrön vanhassa seurakuntatalossa, vuosia ennen seurakuntaliitosta (2013), olevan vesivuodon laajuus tuli esille kiinteistötoimen käynnistämässä kuntokartoituksessa. Kiinteistössä vaikuttaneet vesi- ja rakennevauriot osoittautuivat niin vakaviksi, että vanha seurakuntakiinteistö oli pääosin asetettava käyttökieltoon, kertoo Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho.

Uudisrakennus ei itsestäänselvyys

Uuden seurakuntatalon rakentaminen ei ollut itsestään selvää. Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistötoimi teki selvityksen kustannusvertailuineen, josta ilmeni että vanhaa seurakuntataloa ei ole järkevää saneerata. Kiinteistötoimi teki selvityksen seitsemästä kiinteistöstä Vähässäkyrössä, joihin uudet seurakuntatilat olisi voitu toteuttaa. Pitkän ja vaiheikkaan vertailun ja pohdinnan jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto teki lopulta päätöksen, että Vähäänkyröön rakennetaan uusi seurakuntatalo.

Avajaiset 9.9. klo 10

Seurakuntatalo on nyt valmis ja Vähänkyrön seurakunnan työntekijät ovat muuttaneet uusin tiloihin.
Kokoontumis- ja toimistotilojen kaikki kalusteet tietokoneineen ja teknisine laitteineen on uusittu sisustuksiin sopiviksi.

Viralliset avajaiset pidetään sunnuntaina 9. syyskuuta klo 10 käyttöönottojuhlalla ja piispanmessulla, jonka toimittaa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Messussa saarnaa Keski-Saksan maakirkon piispa Ilse Junkermann. Messun jälkeen on yhteinen lounas ja kahvi sekä mahdollisuus tutustua uusiin tiloihin.
– Iloitsen uusista tiloista. Varsinkin nuoriso ja lapsiperheet tulevat hyötymään uudesta seurakuntatalosta, Vähänkyrön seurakunnan kirkkoherra Petri Hautala sanoo.

Vähänkyrön seurakunnan syyskauden ohjelmassa lapsiperheille löytyy erilaista muskari-toimintaa. Nuorisopuolella uutuuksia syyskauden toiminnassa ovat avoimet ovet torstai iltapäivisin klo 14–18 13.9. alkaen. Kerran kuukaudessa lauantaisin pidetään myös nuorten oloilta, joista ensimmäinen on 29.9. klo 17–21. Ideoita nuorilta kaivataan, mitä illoissa tehdään ja minkälaista toimintaa nuorille kehitetään.

Arkkitehtitoimisto NAC Arkkitehdit Oy:n suunnittelemassa uudisrakennuksessa on seurakuntasali, ruokasali keittiöineen, kirkkoherranvirasto sekä nuoriso- ja päiväkerhotilat. Noin 950 m2 laajuinen, esteetön seurakuntatalo on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa mahdollisimman monikäyttöiseksi.

Osakustannuksena uuden seurakuntatalon rakentamiseen Vaasan seurakuntayhtymä on myynyt rantatontteja Mustasaaren Köklotissa. Tontteja on myyty yhteensä 11 kappaletta. Myynnissä on edelleen viisi rantatonttia. Myyntiä hoitaa LKV MySvens. Ranta-alueelle on rakennettu tieyhteydet sekä sähköverkko. Kunnallinen vesijohto on vedetty tonttikohtaisesti. Huvilatontit ovat kooltaan 3605–4275 m2.

Vahankyron seurakuntatalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seurakuntasali Vahakyro2

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle