08.03.18

Vaasan suomalainen seurakunta valitsee uuden kirkkoherran välillisellä vaalilla Share

Vaasan suomalaiseen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra välillisellä vaalitavalla. Seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran. Seurakunnan nykyinen kirkkoherra Krister Koskela jää eläkkeelle elokuun alusta lukien.

Välillisen vaalitavan mahdollistaa kirkkolain muutos, jonka mukaan seurakunnat voivat edelleen valita kirkkoherransa käyttäen joko perinteistä suoraa vaalitapaa, jossa tuomiokapituli asettaa hakijat vaalisijoille ja täysi-ikäiset seurakuntalaiset äänestävät, tai käyttäen välillistä vaalitapaa, jossa yhtymään kuuluvan seurakunnan seurakuntaneuvosto tai itsenäisen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee hakijoista sopivimman.

Entistä useammassa seurakunnassa kirkkoherran valitsevat luottamushenkilöt. Vaasan suomalaisessa seurakunnassa seurakuntaneuvosto teki päätöksen välillisestä vaalitavasta helmikuun kokouksessaan äänin 8–5.

- Päätökseemme vaikuttivat seurakuntavaalien läheisyys, jolloin seurakuntalaisten olisi pitänyt mennä äänestämään kahteen kertaan lyhyen ajan sisällä. Luottamushenkilöiden tehdessä valinnan, katsoimme, että se mahdollistaa syvällisemmän perehtymisen ehdokkaiden ominaisuuksiin kuin perinteinen vaalitapa. Perinteisessä vaalitavassa yhdessä vaalisaarnassa huomio voi kiinnittyä kirkkoherran viranhoidon kannalta toisarvoisiin seikkoihin. Aikataulusyistä välitön vaali siirtyisi vuoden 2019 alkuun, jolloin seurakuntamme kirkkoherran tehtävät hoidettaisiin sijaisen toimesta vajaan vuoden. Välillisellä vaalilla saamme uuden kirkkoherran huomattavasti nopeammin, perustelee seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Olli Autio.
- Lisäksi tiedetään, että äänestysprosentti kirkkoherranvaaleissa jää kaupungeissa varsin alhaiseksi.

Välillisessä kirkkoherranvaalissa tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden ja antaa heistä seurakunnalle lausunnon. Jollei kirkkoherran välillisessä vaalissa kukaan kelpoisista hakijoista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä toisessa vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Jos äänet menevät edelleen tasan, tuomiokapituli päättää.
Tällä hetkellä seurakuntaneuvoston päätös on tuomiokapitulin käsittelyssä. Kirkkoherran viran hakuprosessi käynnistyy kevään mittaan.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle