Kuurot ja näkövammaiset, kehitysvammaiset

Kuurot

Kuuroja seurakuntalaisia palvelemme viittomakielisen työn avulla, kuurojen omalla äidinkielellä. Järjestämme kuuroille piiri- ja kerhotoimintaa, tilaisuuksia ja retkiä. Viittomakielisiä jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä kuurojen papin kanssa.

Diakoniatyöntekijän kanssa

  • voi keskustella viittomakielellä tulkin kanssa erilaisista arkielämän asioista tai vaikeuksista sekä hengellisistä asioista.
  • voi auttaa hakemaan tietoa eri palveluista tai asioista.
  • voi pyytää tukihenkilöksi erilaisille asiointikäynneille.

Kuurojen toimintaan voivat osallistua ja kuurojen diakoniatyöntekijään voivat ottaa yhteyttä myös lähiseurakuntien alueella asuvat kuurot ja kuurosokeat.

Diakoniatyöntekijän yhteystiedot

Ala-Välkkilä Sanna
diakoni, Vaasan suomalainen seurakunta
Puhelin:+358 44 480 8265
Näkövammaistyö ja kuurojentyö.

Vastaanotto: Vaasanpuistikko 3 E ti 9 - 11.

Kuurojen papit

Lapuan piirin kuurojen pappi Marja Saukkonen vierailee Vaasassa vuoden aikana useamman kerran. Hän toimittaa viittomakielisiä jumalanpalveluksia ja vierailee kuurojen kerhoissa ja piireissä. Marjaa voi pyytää hoitamaan viittomakielisiä kirkollisia toimituksia, kuten kaste, avioliittoon vihkiminen tai hautaan siunaaminen. Hänet voi pyytää myös koti- tai laitoskäynnille, jonka yhteyteen voi pyytää ehtoollisen. Kuurojenpapilta voi tiedustella viittomakielisistä rippikouluista.

Lapuan hiippakunnan kuurojen pappi Marja Saukkonen
Hiippakunnan toimisto, Kauppakatu 19 C, 3. krs, 40100 Jyväskylä
Puh. 0400 241401
sähköposti marja.saukkonen(a)evl.fi
Toimistolla web-kamera ja msn -yhteys. Sovi keskusteluaika etukäteen.

Kuurojen liitto ry

Näkövammaiset

Näkövammaistyössä seurakunta pyrkii auttamaan näkövammaisia ja vaikuttamaan heidän asioihinsa. Näkövammaisten toiminnassa otetaan erityisesti huomioon kokoontumistilojen esteettömyys, seurakunnan materiaalin sopivuus näkövammaisille ja oppaiden tarve

Seurakunnan palveluja näkövammaisille ovat piiritoiminta, retket ja leirit. Yksilökohtaisesti näkövammaisia seurakuntalaisia kohdataan vastaanotoilla ja kotikäynneillä.

Näkövammaisten keskusliitto>>

Diakoniatyöntekijän yhteystiedot

Ala-Välkkilä Sanna
diakoni, Vaasan suomalainen seurakunta
Puhelin:+358 44 480 8265
Näkövammaistyö ja kuurojentyö.

Vastaanotto: Vaasanpuistikko 3 E ti 9 - 11.

Kehitysvammaiset

Seurakunnan työ kehitysvammaisten parissa perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen: jokainen Jumalan luoma ihminen on ainutkertainen ja arvokas.

Kehitysvammaisille ja heidän perheilleen järjestetään erilaisia leirejä, retkiä ja juhlia. Asuntoloissa pidetään hartaushetkiä, kotikäyntejä seurakunnan työntekijät tekevät pyydettäessä.

Kehitysvammaisille nuorille ja nuorille aikuisille järjestetään erityisrippikouluja ja omia nuorteniltoja kerran kuukaudessa.

Yhteystiedot


Brisk-Mosander Kristiina
nuorisotyönohjaaja, Vaasan suomalainen seurakunta
Puhelin:+358 44 480 8248
Osoite:Vaasanpuistikko 3 E, 3. krs, 65100 Vaasa
Varhaisnuorisotyö,
Palosaaren - Gerbyn alue.
Kehitysvammatyö
Brisk Mosander Kristiina e


 

Sivu päivitetty 15.06.2015 klo 11:32 - Marie Mattila